معاون شهردار تهران: نمی‌دانم چگونه سهمیه‌ طرح ترافیک خبرنگاران را توزیع کنم | بلاگ

معاون شهردار تهران: نمی‌دانم چگونه سهمیه‌ طرح ترافیک خبرنگاران را توزیع کنم

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

کنم" src="http://www.alef.ir/files/post/md/2018/06/30693.jpg" alt="معاون شهردار تهران: نمی دانم چگونه سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران را توزیع کنم" width="654" height="368" />

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره نحوه توزیع سهمیه های طرح ترافیک بین رسانه ها گفت: فرصتی باقی نمانده و فقط یک ماه وقت داریم و خودم هم نمی دانم چگونه این سهمیه ها را توزیع کنم.

محسن پورسیدآقایی در گفت وگوبا فارس، در رابطه با برنامه توزیع سهمیه طرح ترافیک برای رسانه ها گفت: قرار شده 3 درصد از 103 هزار سهمیه طرح ترافیک به رسانه ها داده شود.

وی ادامه داد: برای توزیع اینسهمیهباید یک آئین نامهبنویسیمو به تایید کمیسیون حمل و نقل شورای شهر برسد. به عنوان مثال مجمعی از اصحابرسانه را دعوت کنیم و در رابطه با این آئین نامه به یک نقطه مشترک برسیم.

وی گفت: اما متاسفانه وحدت رویه در این زمینه بین رسانه ها وجود ندارد که این موضوع را به دستشان بسپاریم و برای کل صنف خبرنگاران آئین نامه را بنویسند.انجمن صنفی خبرنگاران، روزنامه نگاران مسلمان، روزنامه ها، خبرنگاران، سایت ها و وزارت ارشاد وجود دارد اما رسانه ها از نظر هیچ کدام از این گروه ها تبعیت نمی کنند که با هم بنشینند و آئین نامه بنویسند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: این صورت مسئله اگر برای من حل شود می توانیم به یک نتیجه برسیم بگویید چند نماینده از این رسانه ها باید دعوت شوند و اگر با حضور نماینده شورا و وزارت ارشاد حساب کنیم شاید حدود 12 نفر شوند اما آیا این تعداد مورد وصول همه خبرنگاران هستند؟ از طرفینمی توان هم از تمام رسانه ها دعوت کنیم و باید از نظر این نمایندگان تبعیت شود.

معاون شهردار تهران: نمی دانم چگونه سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران را توزیع کنم

معاون شهردار تهران: نمی دانم چگونه سهمیه  طرح ترافیک خبرنگاران را توزیع کنم

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درباره نحوه توزیع سهمیه های طرح ترافیک بین رسانه ها گفت: فرصتی باقی نمانده و فقط یک ماه وقت داریم و خودم هم نمی دانم چگونه این سهمیه ها را توزیع کنم.

محسن پورسیدآقایی در گفت وگوبا فارس، در رابطه با برنامه توزیع سهمیه طرح ترافیک برای رسانه ها گفت: قرار شده 3 درصد از 103 هزار سهمیه طرح ترافیک به رسانه ها داده شود.

وی ادامه داد: برای توزیع اینسهمیهباید یک آئین نامهبنویسیمو به تایید کمیسیون حمل و نقل شورای شهر برسد. به عنوان مثال مجمعی از اصحابرسانه را دعوت کنیم و در رابطه با این آئین نامه به یک نقطه مشترک برسیم.

وی گفت: اما متاسفانه وحدت رویه در این زمینه بین رسانه ها وجود ندارد که این موضوع را به دستشان بسپاریم و برای کل صنف خبرنگاران آئین نامه را بنویسند.انجمن صنفی خبرنگاران، روزنامه نگاران مسلمان، روزنامه ها، خبرنگاران، سایت ها و وزارت ارشاد وجود دارد اما رسانه ها از نظر هیچ کدام از این گروه ها تبعیت نمی کنند که با هم بنشینند و آئین نامه بنویسند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: این صورت مسئله اگر برای من حل شود می توانیم به یک نتیجه برسیم بگویید چند نماینده از این رسانه ها باید دعوت شوند و اگر با حضور نماینده شورا و وزارت ارشاد حساب کنیم شاید حدود 12 نفر شوند اما آیا این تعداد مورد وصول همه خبرنگاران هستند؟ از طرفینمی توان هم از تمام رسانه ها دعوت کنیم و باید از نظر این نمایندگان تبعیت شود.

پورسیدآقایی گفت: فرصتی باقی نمانده و فقط یک ماه وقت داریم و خودم هم نمی دانم چگونه این سهمیه ها را توزیع کنم مشکل مربوط به طرح نیست به تصمیمی برمی گردد که به زور در لایحه گنجانده شد و برای رسانه ها سهمیه قائل شدند.

وی در پاسخ به اینکه آیا هنوز به سهمیه 3 درصدی رسانه ها معترضهستیدگفت: من از هر آنچه که در لایحه شهرداری بوده دفاع می کنم چون در طرح شهرداری به خبرنگاران سهمیه ای داده نشده بود و شورا این تسهیلات را به خبرنگاران داد و لایحه شورا را شورا باید دفاع کند من از لایحه خودم حرف می زنم.

پورسیدآقایی در پاسخ به اینکه شما نظر موافق به لایحه شورا داده اید، گفت: بله، داده ام این سهمیه را هم اجرا می کنم اما ترکیبی لازم است و باید از رسانه ها دعوت کنیم و سایر رسانه ها هم معترض نشوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: این افراد بایدمورد اطمینانهمه باشند شاید نمایندگانی از وزارت ارشاد، از دو انجمن صنفی و یک نفر هم از جامعه خبری که ربطی به یک رسانه خاص نداشته باشد دعوت کنیم در اینجا اصلا نمی خواهم موضوع را سیاسی ببینم و بگویم از هر دو جناح سیاسی نماینده خبری دعوت می کنیم چرا که اکنون اصلاح طلبان نسبت به این موضوع حذف سهمیه ها تندی بیشتری می کنند و می گویند رانت ما قطع شده است.

وی گفت: این طور هم نیست که تخفیف های آنچنانی برای رسانه ها جایز باشد مگر قرار است هر روز در طرح بیایند و بروند؟ در مورد اینکه چگونه هم می خواهیم از آنها عوارض بگیریم با جزئیات مشخص شده است. این ها تخفیف 50 درصدی می خواهند، معاینه برتر هم نمی خواهند بگیرند؟! آن وقت توقع رفت و آمد هر روز به طرح ترافیک دارند. اینگونه نمی شود.

منبع :جامعه خبری تحلیلی الف (اجتماعی )

...
نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : يکشنبه 22 بهمن 1396 ساعت: 16:53