روسیه: فروش سوخو به ایران منوط به صدور مجوز آمریکاست

ساخت وبلاگ
چکیده : دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعلام کرد، خرید هواپیماهای روسی نیازمند صدور و مجوز و اوفک از سوی خز... با عنوان : روسیه: فروش سوخو به ایران منوط به صدور مجوز آمریکاست بخوانید :

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعلام کرد، خرید هواپیماهای روسی نیازمند صدور و مجوز و اوفک از سوی خزانه داری آمریکاست و.

مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با تسنیم، در واکنش به اظهاراتیکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه هواپیماهای روسی غیرایمن هستند و نباید از آنها در خطوط هوایی کشور استفاده شود، اظهار کرد: شرکت های هواپیمایی، هواپیمایی را به کار می گیرند کهقطعا تاییدیهسازمان هواپیمایی کشوری را داشته باشد ضمناینکه ایرلاین ها بایستی الزامات قانونی را رعایت کنند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعلام کرد، خرید هواپیماهای روسی نیازمند صدور مجوز اوفک از سوی خزانه داری آمریکاست.

مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با تسنیم، در واکنش به اظهاراتیکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه هواپیماهای روسی غیرایمن هستند و نباید از آنها در خطوط هوایی کشور استفاده شود، اظهار کرد: شرکت های هواپیمایی، هواپیمایی را به کار می گیرند کهقطعا تاییدیهسازمان هواپیمایی کشوری را داشته باشد ضمناینکه ایرلاین ها بایستی الزامات قانونی را رعایت کنند.

وی با تاکید بر اینکههیچ هواپیمایی به کار گرفته نمی شود مگر این که سازمان هواپیمایی کشوریایمنی آنرا تایید کرده باشد، افزود: مهم ترین هدف ایرلاین ها این است که در خدمات رسانی به مردم دغدغه و نگرانی در این رابطه نداشته باشند.

وی با بیان این کهروس ها به عنوان یک گزینه برای خرید هواپیما مطرح هستند، تصریح کرد: آنها فروش و هواپیما به ایران و را منوط و به صدور مجوز اوفکاز سوی خزانه داری آمریکا کرده اند.10 تا 15 درصد هواپیمای سوخو وقطعات آمریکایی است و به همین دلیل مشمول مجوز اوفک می شود، در واقعبدون این مجوز امکان فروش هواپیما به ایران وجود ندارد.

وی ادامه داد:مگر این که روس ها تغییراتی در تجهیزات و قطعات هواپیما ایجاد کنند تا دیگر برای فروش سوخو به ایران نیازی به مجوز اوفک نداشته باشند.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با تاکید بر اینکه به کارگیری هواپیماهای روسی در کشورقطعا منوط به این است که ایمنی آنها توسط سازمان هواپیمایی کشوری تایید شود، گفت:بعد از برجام مذاکراتی برای خرید هواپیما با چینی ها داشتیم اما هواپیمای آنها هنوزبه مرحله تولید قطعی نرسیده و از این رو یکگزینه قطعی برای ایرلاین های داخلی نیستند.

علمی - سیاسی و . . . ...
ما را در سایت علمی - سیاسی و . . . دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : پنجشنبه 6 دی 1397 ساعت: 20:37