روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه نوشت:این بنر اعتراض بسیاری از حضار در مراسم را برانگیخت که این مظلوم نشان دادن این دو جنایتکار و داعشی نشان دادن سردار ایرانی است و جابجائی ارزش ها محسوب می شود.

تلاش معترضان برای جمع کردن این بنر با مخالفت گردانندگان مواجه شد و به جائی نرسید و متاسفانه عکس های زیادی از این بنر که ظالم را مظلوم و مظلوم را ظالم جلوه می دهد برداشته و مخابره شد! چرا عده ای با یک کج سلیقگی مرتکب ضد تبلیغ می شوند؟